COPYCENTRUM

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Kontakt                Otváracie hodiny                Diplomové práce                Služby                Oznamy

 

COPYCENTRUM - Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica

 / bývalé vojenské gymnázium /

Ružová 13, 97411 Banská Bystrica

miesto podnikania: Kráľovohoľská 6150/6, 97411 B.Bystrica

DOVOLENKA od 15.júla do 29.júla 2019

email: info@copycentrum-bb.sk

 

Vizitka QR kód    

OBJEDNÁVKY DIPLOMOVÝCH PRÁC                                                        TLAČ CEZ EMAIL